Friends World Committee for Consultation - Europe & Middle East Section

FWCC EMES

Maailma Sõprade konsultatsioonikomitee Euroopa ja Lähis-Ida sektsioon on Euroopa ja Lähis-Ida kveekereid ühendav organisatsioon. Kõik iga-aastastel kohtumistel osalevad üksikisikud ning Euroopa ja Lähis-Ida sektsiooniga (EMES) liitunud rühmad on Maailma Sõprade konsultatsioonikomitee (FWCC) liikmed. FWCC Euroopa sektsiooni tunnustati 1938. aastal Taanis Vallekildes toimunud Maailma Sõprade konsultatsioonikomitee teisel kohtumisel. Aastal 1992 sai organisatsiooni nimeks Euroopa ja Lähis-Ida sektsioon.

Tavaliselt koguneb EMES ülestõusmispühade ajal toimuval aastakoosolekul, millest osa võtvad esindajad tegelevad sektsiooni küsimustega, ning aastakoosolek on sektsiooni otsuseid tegev organ.

Esindajad

Kõik liitunud aastakoosolekud/rühmad nimetavad ametisse ühe või mitu FWCC esindajat. Esindajate peamine ülesanne on edendada aastakoosolekute/rühmade omavahelist suhtlemist, seda nii oma oma sektsioonis kui kogu maailma sõpradega. Ühelt poolt peavad nad väljendama oma aastakoosoleku/rühma seisukohti ja muresid rahvusvahelistel FWCC koosolekutel, ja teiselt poolt, tooma noil kohtumistel tõstatatud küsimused tagasi oma aastakoosolekule/rühma.

Sektsiooni ametnikud on sekretär, laekur ja täitevsekretär. Koos nelja muu liikmega moodustavad nad täitevkomitee.

Töö sektsioonis

Sektsioonis on mitmeid konkreetsete eesmärkidega komiteesid ja töögruppe:

Sektsioonil on esindajad ka Genfi Kveekerite Maja Sihtasutuse juhatuses ja Kveekerite Euroopa asjade nõukogus.

EMES annab kord kvartalis välja sõprade uudiskirja.

EMES hoiab tihedaid suhted Euroopa ja Lähis-Ida Noorte Sõprade, kveekerite Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Genfi kontori ja kveekerite Euroopa asjade nõukoguga Brüsselis.

FWCC

Maailma sõprade konsultatsioonikomitee (FWCC) on (peaaegu) kõiki kveekerite koosolekuid ühendav maailmaorganisatsioon.

FWCC-l on kontor Londonis.

FWCC teised sektsioonid on:

Find a Meeting

Among Friends Journal

Quickfind EMES journal
(pdf format)

View all journals

EMES Annual Report

Quickfind EMES Annual Report
(pdf format)

View all annual reports

Corporate image:

Quickfind EMES logo
(approved use only)

View all logo formats

Download free Acrobat Reader to view PDFs

Get Acrobat Reader

Member Login

Visit other FWCC websites: World Office | Africa Section | Asia & West Pacific Section | Section of the Americas